Villkor

Köpvillkor

 

Allmänt
Dessa allmänna villkor gäller för Tekniklandet AB s produkter & tjänster, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan kunden och Tekniklandet. Vid försäljning till konsument tillämpar Tekniklandet AB de regler som följer av tillämplig lagstiftning.
Köparen måste vara 18 år eller inneha målsmans tillstånd.

Leveranstider och frakt
Vid beställning av tillbehör (t ex. Hörlurar, mobilskydd m.m), där varan finns i lager, sker leverans senast nästkommande arbetsdag. Leveranstid 2-4 dagar.
Alla försendelser som skickas är spårbara och levereras med Postnord. Frakt finns specificerad i varukorgen.

Hämta i butik
Du kan alltid välja att hämta din vara direkt hos oss, och då måste du kunna uppvisa giltig legitimation. Vid användande av bud skall budets och köparens legitimation uppvisas.

Vid utlämnande i butik sparar vi mottagarens personuppgifter i 6 månader för att förhindra bedrägeri.

Pris
Priserna i butken anges i SEK (svenska kronor) och alla priser är inklusive moms.

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar orsakat av prisändringar från leverantörer, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rättan att justera priset.

Betalsätt
I webbutiken kan du betala med Klarna Checkout. Standard betalningsvillkor är 14 dagar med faktura. Du kan även välja att betala direkt med kortbetalning (kan ändras efter ordern lagts).

För mer information kring Klarnas villkor se
http://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/Klarna/sv_se/checkout

Ägarförbehåll
Produkterna förblir Tekniklandet AB s egendom till dess de till fullo betalats.
Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan Tekniklandet AB s skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.

Ångerrätt, Reklamation, Retur, Byte
Produkten skall vara i säljbart skick med oskadad förpackning. Ångerrätten gäller ej för vara specialbeställd eller specialtillverkad för dig som kund. Du har en generell lagstiftad 14 dagars ångerrätt från det att du har tagit emot en vara som du beställt. Du kan ej nyttja ångerrätten med stöd i svensk lag på varor vars plombering har brutits. Vid nyttjande av ångerrätt står du för returfrakten. Vid nyttjande av ångerrätten återbetalas hela summan.
Du har enligt distansavtalslagen rätt att returnera beställda felfria varor utan att ange någon anledning. Meddelande om detta ska lämnas så snart som möjligt, dock senast inom fjorton (14) dagar från det att varan mottagits. (Gäller ej vid specialbeställda varor) Vi följer Konsumentverkets rekommendationer se: Konsumentverket.se

Garanti
Våra produkter levereras med de garantier som tillverkare eller leverantörer erbjuder oss. Innebörden är i första hand reparation om din produkt går sönder. Går produkten inte att reparera byts den mot en likvärdig produkt.
Reparationer levereras med 90 dagars Garanti på reparerad del och reparationen.
Kom ihåg att skador uppkommna pga oförsiktighet och ovarsam hantering ej omfattas av Garantin.

Ansvarsbegränsning
Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Tekniklandet enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.
Tekniklandet ansvar omfattar endast direkta förluster. Tekniklandet AB s ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust av data, och ej heller skador som Tekniklandet inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Tekniklandet AB kan inte hållas ansvariga vid förlust av lagrad information eller programvara. Det är kundens skyldighet att ta erforderlig backup på all data innan kunden skickar in sin enhet för reparation hos oss.
Skulle Tekniklandet vara förhindrad att leverera eller företa omleverans alternativt om en sådan leveransplikt blir orimligt betungande som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från underleverantörer eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är Tekniklandet fri från allt ansvar med undantag av reklamationer och kreditering av saknade produkter.

PUL (Personuppgiftslagen)
Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL).
För mer information se http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/

Cookies
Enligt lag ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Mer information hittar du på Post och telestyrelsens hemsida. För att hålla ordning på bl.a kundkorg används här cookies (sessioncookies) som lagras på besökarens dator.